Навчальний процес

Кожна дитина, яка потрапляє у нашу школу проходить етап вивчення і дослідження готовності до навчання чи набутого досвіду, пізнавальних можливостей, темпу сприймання матеріалу, особливостей уваги і пам’яті, ступінь розвитку мовлення та навичок самообслуговування. На основі отриманих даних компетентними працівниками формуються поради по організації навчально-виховного процесу та складається індивідуальний план розвитку дитини. Кожне заняття, яке  проводиться у закладі, ґрунтується на дотриманні науково обґрунтованих принципів побудови уроку, а саме:

 Вимоги до уроку в Гребениківській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті

 1. Вчитель повинен володіти навчальним предметом, методами навчання.
 2. Урок повинен бути виховуючим і розвиваючим.
 3. На кожному уроці повинна здійснюватися корекційно-розвивальна робота.
 4. Матеріал повинен бути науковим, достовірним, доступним, повинен бути пов’язаний з життям і спиратися на минулий досвід дітей.
 5. На кожному уроці повинен здійснюватися індивідуально-диференційований підхід до учнів.
 6. На уроці повинні здійснюватися міжпредметні зв’язки.
 7. Урок повинен бути оснащений:
  • технічними засобами навчання;
  • дидактичним матеріалом (таблиці, карти, ілюстрації, тести, схеми, алгоритми міркувань, перфокарти, перфоконверти і т.п.);
  • весь матеріал повинен співвідноситися з рівнем розвитку дитини, пов’язаний з логікою уроку.
 8. На уроці повинні здійснюватися інноваційні процеси.
 9. Необхідно використовувати комп’ютерну техніку у навчальному процесі.
 10. На уроці потрібно дотримуватися охоронного режиму:
  • проведення фізкультхвилинок (початкова школа – 2 фізкультхвилинки, старша школа – 1 фізкультхвилинка);
  • відповідність меблів віку дітей;
  • відповідність дидактичного матеріалу за розміром і кольором;
  • відповідність навчального навантаження віку дитини;
  • дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
 11. Урок повинен сприяти вирішенню основних завдань, що стоять перед школою:
  • надавати всебічну педагогічну підтримку розумово відсталій дитині;
  • сприяти соціальній адаптації аномальної дитини.

 

 

 

 

При цьому кожен педагог пам’ятає :

 • Вчитель – не єдина дійова особа на уроці
 • Монологічне пояснення і вимога відтворити сказане – не основний метод в навчанні
 • Взаємодія по типу: «вчитель – учень» і «учень – учень»
 • Ситуації природного спілкування, з опорою на життєві проблеми
 • Не учень існує для предмету, а предмет для учня
 • Прийняття учня таким, яким він є.

Відповідно до Типових навчальних планів у закладі проводяться спеціальні корреційні зайняття з предметів:  лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутове орієнтування, розвиток мовлення.

Проведена велика робота по створенню кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання: вже придбано сервер та змонтовано локальну мережу, розширено площу та проведено ремонт приміщення, придбано мультимедійний проектор, маркерну дошку, комп’ютерні столи для учнів та вчителя, організовано доступ до всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” для працівників школи. У 2011 році отримано та встановлено сучасне обладнання: 10 ноутбуків з інстальованими програмно-методичними комплексами з різних навчальних предметів,  лазерний принтер, сканер, інтерактивну дошку.

 

Учні школи мають змогу вчитись працювати за персональним комп’ютером у сучасному класі!

 

Особливим у закладі є ставлення і до трудового навчання. Перед учителями трудового і професійного навчання стоїть завдання допомогти дитині зрозуміти, щов умовах нових економічних відносин найбільшого успіху досягне особистість, яка в повсякденній життєдіяльності буде підтверджувати своє покликання, практично реалізовувати свої знання, уміння та здібності.

Зупинімося детальніше на характеистиці ланки допрофесійної підготовки, якаскладається із 4 компонентів:

 • трудове навчання (1—7-мі класи);
 • допрофесійне навчання (8—10-ті
  класи);
 • позаурочна робота з формування професійних знань умінь і навичок;
 • профорієнтаційна робота психологічної служби.

Етапи трудового навчання:

 • базове трудове навчання (1—4-ті класи);
 • трудове навчання на базі шкільних майстерень (5—10-ті класи):
 • столярна справа;
 • слюсарна справа;
 • швейна справа;
 • основи сільськогосподарської праці;
 • художня обробка тканини

 

 

 

На кінець першого етапу проводиться вивчення здібностей учнів і поділ на групи для оволодіння елементарними професійними навичками в подальшому та складається карта визначення профілю професійного навчання.

Ефективному здійсненню трудового виховання та профорієнтації учнів сприяє міцна матеріальна база. На сьогоднішній день школа має навчально-дослідну ділянку, теплицю, підсобне господарство,фруктовий сад, ягідник і так звану «продовольчу ділянку» площею 20 соток. Результативність виробничої діяльності навчального господарства характеризує те, що частково забезпечується шкільна їдальня продуктами із власних городів. Щоб залучити учнів усіх вікових категорій до продуктивної сільськогосподарської праці, закладено новий фруктовий сад.

У закладі функціонують майстерні:

 • столярно-слюсарна;
 • взуттєвої справи;
 • художньої обробки тканини;
 • швейна;
 • сільськогосподарської справи.

 

 

 

 

Таким чином, діяльність школи направлена на те, щоб якомога більша кількість випускників продовжила навчання у ПТНЗ, здобули професію та були працевлаштовані.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *