Корекційні заняття

Відповідно до Типових навчальних планів у закладі проводяться спеціальні корекційні заняття, які не проводяться в жодній школі іншого типу з предметів:  лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутове орієнтування, розвиток мовлення.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ритміка — складова частина фізичного і художнього виховання. Вона сприяє гармонійному фізичному розвитку дітей, розвитку музичного слуху, музичної пам’яті,  виразності рухів, знайомить дітей з музикою, танцями, піснями, вчить у рухах виражати характер і темп музичного твору. На заняттях ритмікою використовуються біг, стрибки, ігрові вправи, елементи художньої гімнастики, танцювальні та імітаційні рухи.

Ще одним навчальним предметом, з циклу спеціальних корекційних занять є лікувальна фізкультура (ЛФК). Заняття проводяться групами та індивідуально з наповнюваністю груп 4-6 чоловік згідно з медичними показниками учнів (у нашому випадку це порушення опорно-рухового апарату та органів дихання).Для забезпечення якості проведення занять з лікувальної фізкультури та ритміки у закладі функціонує кабінет ЛФК, який обладнано:

  • килимовим покриттям,
  • тренажерами,
  • дзеркалами,
  • лавами гімнастичними,
  • матами гімнастичними,
  • необхідним інвентарем для проведення занять.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Основною метою логопедичної допомоги в закладі є забезпечення корекційно-спрямованого навчання, виховання та розвитку дітей з вадами мовлення. Концептуальний підхід забезпечує єдність двох напрямків роботи з дітьми-логопатами. Перший напрямок передбачає виявлення характерних вад мовлення, аналіз структури і природи цих порушень, з’ясування особливостей психічного розвитку дітей-логопатів. Другий  – забезпечує їх корекційне спрямування формування мовлення. Це, власне, і є головне завдання логопеда в закладі.

Логопедичні заняття – основна, але не єдина форма корекційно
го навчання в закладі. Під час занять систематично здійснюється розвиток усіх складових частин мови та підготовка дітей до навчання у школі. У позаурочний час робота з розвитку мовлення продовжується вихователями груп. З метою встановлення взаємозв’язку логопеда з вихователями, ведеться «Зошит вихователя для вечірніх занять». До нього спеціаліст записує завдання вихователю для логопедичної роботи з дітьми. Це окремі логопедичні вправи, ігри, тексти, вірші для повторення, слова для звукового аналізу, завдання на розвиток уваги, пам’яті, процесів мислення. У розділі «Облік» вихователь відзначає як діти засвоїли матеріал.

Соціальні зміни сьогодення вимагають вирішення проблеми пристосування молодого покоління до сучасного середовища. У спеціальному навчальному закладі для дітей з особливими потребами  це завдання розглядається  в системі занять з соціально-побутового орієнтування.

Foto_31

Метою  навчального предмета «Соціально-побутове орієнтування» і є підготовка дітей з вадами інтелектуального розвитку до самостійного життя, організації власного побуту, шляхом формування у них відповідних знань та практичних умінь, а також  навичок життєвої та соціальної компетентності: виконання норм і правил культурної поведінки в суспільстві, родині,  вирішення життєво необхідних побутових завдань, а саме догляд за житлом та одягом, харчування, лікування.

В більшості розділів соціально-побутового орієнтування передбачено виконання практичних робіт. Кожен учень вихованець на протязі навчання оволодіває основними способами  догляду за одягом, приготування їжі, навчається складати ділові папери, надавати першу медичну допомогу, прибирати житло тощо. У вирішенні поставлених завдань використовується матеріальна база спеціально обладнаного кабінету соціально-побутового орієнтування.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *